Dịch thuật chuyên ngành

Dịch thuật tài liệu chuyên ngành là công tác dịch thuật chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Dịch thuật chuyên ngành đi chuyên sâu vào hệ thống từ vựng cũng như văn phạm và nghiệp vụ của riêng từng ngành chuyên biệt. Mỗi chuyên ngành đều có lượng thông tin, kiến thức và thuật ngữ chuyên môn khác nhau. Mỗi biên dịch viên cần am hiểu về lĩnh vực mình dịch nên chỉ có thể dịch một hoặc vài chuyên ngành có liên quan.

Ngoài những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, người biên dịch viên cần phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực mà mình dịch. Chính vì vậy, để tạo ra được những bản dịch chuyên ngành chuẩn xác và truyền tải đầy đủ nội dung và thông tin, biên dịch viên phải có trình độ cao về ngôn ngữ và có kiến thức vững chắc trong từng lĩnh vực chuyên trách. Yêu cầu đối với biên dịch viên là thành thạo hai loại ngôn ngữ, nhanh nhẹn và sáng tạo để truyền đạt bản dịch tới người đọc nội dung đầy đủ và chuẩn xác nhất.