Dịch thuật điện – điện tử tại Đà Nẵng

Dịch thuật điện – điện tử tại Đà Nẵng

Trong sự phát triển của nền kinh tế, không thể không nhắc đến vai trò của ngành điện, điện tử. Đây chính là nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư…

Nhu cầu dịch thuật chuyên ngành điện, điện tử hiện nay là nhu cầu cấp thiết để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Tuy nhiên đây là chuyên ngành rộng với nhiều thuật ngữ trừu tượng đòi hỏi biên phiên dịch viên phải có sự am hiểu chuyên ngành điện, điện tử sâu sắc mới có thể dịch chính xác để đảm bảo chất lượng bản dịch.

Dịch thuật điện – điện tử tại Đà Nẵng
Dịch thuật điện – điện tử tại Đà Nẵng

Công ty dịch thuật Dana với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật tài liệu chuyên ngành điện, điện tử tại Đà Nẵng với nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức…


Xem thêm