Giới thiệu

Giá trị – Sứ mệnh – Tầm nhìn

Trong thời buổi toàn cầu hóa, nhu cầu giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống ngày càng gia tăng. Đồng thời, để có thể phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu đòi hỏi Việt Nam phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời giao lưu, hợp tác với thế giới. Tuy nhiên, có một rào cản rất lớn đó là rào cản ngôn ngữ.

Nhận thức rõ điều đó, chúng tôi, những người đam mê ngoại ngữ, văn hóa, khoa học, kỹ thuật tập hợp nhau lại tại công ty Dịch thuật Dana, với mong muốn được đóng góp sức mình nhằm thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học, kỹ thuật, góp phần đưa Việt Nam tiến ra thế giới.

Dịch thuật Dana quyết tâm trở thành một trong những công ty dịch thuật hàng đầu, đáp ứng và làm thỏa mãn mọi kỳ vọng của khách hàng trong và ngoài nước, góp phần thúc tiến bộ xã hội.

Công ty dịch thuật Dana cung cấp dịch vụ:

– Dịch công chứng hồ sơ lấy trong ngày tại Đà Nẵng

– Dịch hồ sơ thầu

– Dịch tài liệu kỹ thuật chuyên nghành

 • Xây dựng
 • Y tế
 • Bảo hiểm
 • Tài chính
 • Marketing
 • Du lịch…

– Dịch trong các lĩnh vực:

 • Dịch sách – Truyện
 • Dịch film -Video
 • Dịch Website
 • Dịch game
 • Giá trị “Không gây hại”

Một giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi là luôn luôn có ý thức (chánh niệm) về các dự định của mình, và tham gia tích cực vào việc xây dựng “các cộng đồng tốt đẹp hơn” cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Do đó chúng tôi sẽ không giành lấy bất kỳ nguyên liệu thô, mẫu thiết kế, sản xuất hay bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào, nếu việc làm đó sẽ gây hại cho bất kỳ chúng sinh nào hay cho môi trường.

Phương châm của Dịch thuật Dana: Uy tín – Chất lượng – Kịp thời.