Dịch thuật dầu khí tại Đà Nẵng

Dịch thuật dầu khí tại Đà Nẵng

Ngành dầu khí là một trong những ngành lớn nhất trên thế giới và có rất nhiều tài liệu từ lắp đặt giàn khoan, bảo dưỡng, tính an toàn, và hướng dẫn điều khiển…

Dịch thuật về ngành dầu khí chính là một thử thách khi người dịch vừa phải hiểu nội dung, vừa nắm được nghĩa chính xác của từ, và vừa phải biết cách xử lý những từ vựng mới, những câu phức tạp và đôi khi khó hiểu sao cho rõ ràng, mạch lạc, đồng nhất.

Nếu bạn đang cần dịch thuật các tài liệu về dầu khí, hãy để Dịch thuật Dana và đội ngũ dịch thuật viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn giúp bạn phá bỏ rào cản ngôn ngữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Dịch thuật dầu khí tại Đà Nẵng
Dịch thuật dầu khí tại Đà Nẵng

Dù tài liệu của bạn nói về vấn đề gì, và có những cách diễn đạt phức tạp ra sao, đội ngũ biên dịch viên, biên tập viên là những cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành có kiến thức dầu khí am hiểu và có thâm niên trong ngành và thông thạo ngoại ngữ sẽ có thể chuyển ngữ tài liệu cho bạn một cách hoàn thiện nhất.


Xem thêm