Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hay Vương quốc Tây Ban Nha là một nước nằm trên bán đảo Iberia phía Tây Nam châu Âu. Tây Ban Nha là một quốc gia dân chủ và quân chủ lập hiến phát triển với nền kinh tế lớn thứ 9 hoặc thứ 10 trên thế giới tính theo GDP danh nghĩa và có chỉ số phát triển con người đứng thứ 15. Tây Ban Nha là thành viên của Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu, NATO, OECD, và WTO.

Lãnh thổ Tây Ban Nha có một vị trí chịu nhiều tác động từ bên ngoài, từ thời tiền sử và buổi ban đầu của đất nước. Ngược lại, Tây Ban Nha cũng gây ra ảnh hưởng lên các vùng khác chủ yếu là vào thời kỳ lịch sử hiện đại, khi Tây Ban Nha trở thành một đế quốc để lại hơn 400 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ phổ biến thứ hai trên thế giới.

Tây Ban Nha là một quốc gia có nền kinh tế phát triển cao. Hiện nay, nền kinh tế nước này lớn thứ 9 trên thế giới và thứ 5 tại châu Âu, sau Đức, Anh, Pháp và Ý. Năm 2006 GDP của Tây Ban Nha đạt khoảng 1.232 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người là 27.767 USD (đứng thứ 25 trên thế giới).

Tiếng Tây Ban Nha hoặc là tiếng Castil (castellano) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3. Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999).

Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha
Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha

Hiện nay nhu cầu giao lưu hợp tác với Tây Ban Nha ngày càng phát triển. Là một công ty dịch thuật uy tín, Dịch thuật Dana sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Quý vị về Dịch thuật – Phiên dịch ngôn ngữ Tây Ban Nha – Việt Nam,Việt Nam – Tây Ban nha một cách chất lượng và nhanh nhất.


Xem thêm