Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Anh

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được dùng làm việc trong các tổ chức Quốc tế. Hiện nay trên thế giới có khoảng 385 triệu người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên, và khoảng 1 tỷ người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Vì vậy dịch thuật Tiếng Anh không thể thiếu bởi lẽ: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong tất cả các hình thức thông tin liên lạc quốc tế như: Kinh doanh, ngoại giao, khoa học, hàng không…

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Anh
Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Anh

Khi làm việc với các đối tác ở nước ngoài, tài liệu được cung cấp chủ yếu bằng tiếng Anh. Để có thể sử dụng các tài liệu này trong công việc riêng, Quý vị cần phải dịch sang tiếng Việt hoặc ngược lại.

Là một công ty dịch thuật uy tín, Dịch thuật DANA với mạng lưới rộng lớn của các dịch giả chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu tiếng Anh của Quý vị, bản dịch tài liệu của Quý vị sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt sẽ được hoàn thành một cách chất lượng và nhanh nhất.


Xem thêm