Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Pháp tại Đà Nẵng

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Pháp tại Đà Nẵng

Sự hiện diện của Nước Pháp và sức ảnh hưởng của họ trên thế giới là khá lớn, một báo cáo mới nhất của tổ chức Quốc tế trên thế giới thống kê có hơn 220 triệu người nói Tiếng Pháp. Người dân Pháp vô cùng tự hào về tầm quan trọng của Pháp trên Trường Quốc tế. Đây cũng là một trong những loại ngôn ngữ được sử dụng chính thức trong Liên Hợp Quốc, bên cạnh tiếng Anh. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ chính trong các thế vận hội Olympic.

Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Pháp tại Đà Nẵng
Dịch thuật – Phiên dịch tiếng Pháp tại Đà Nẵng

Hiện nay nhu cầu phát triển giao lưu hợp tác với Pháp ngày càng gia tăng. Là một công ty dịch thuật uy tín, Dịch thuật Dana sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Quý vị về dịch thuật ngôn ngữ Pháp-Việt ,Việt-Pháp một cách chất lượng và nhanh nhất.


Xem thêm