Dịch thuật chuyên ngành văn hóa

Dịch thuật chuyên ngành văn hóa tại Đà Nẵng

Nói đến văn hóa là nói đến tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống sinh hoạt của con người, từ phong tục tập quán đến các loại hình nghệ thuật, giải trí, kiến trúc, phương thức sinh hoạt của cộng đồng.

Văn hóa của một cộng đồng thể hiện nét đặc trưng, bản sắc, nói nên sự tồn tại của cộng đồng đó. Vì các cộng đồng luôn luôn phát triển và giao thoa lẫn nhau để phù hợp với đời sống hiện đại, nên các nền văn hóa cũng không ngừng vận động, phát triển và ảnh hưởng lẫn nhau.

Dịch thuật chuyên ngành văn hóa
Dịch thuật chuyên ngành văn hóa

Văn hóa Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển đã không ngừng tiếp thu văn minh nhân loại và cải biến để phù hợp với bản sắc của người Việt như đạo Khổng của Trung Quốc, đạo Phật của Ấn Độ…

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn hóa càng rõ nét hơn. Người Việt Nam chúng ta cũng không tránh khỏi xu thế đó. Người Việt ngày cũng đang không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn cho nền văn hóa của mình. Tuy nhiên, để có thể tiếp thu những nét tinh hoa trong nền văn hóa nhân loại, đòi chúng ta phải hiểu rõ, sâu sắc về các nền văn hóa đó, để biết điều gì phù hợp, điều gì không phù hợp với mình.

Trong thời đại internet, truyền thông đa phương tiện đã tạo điều kiện cho giới trẻ linh hoạt tiếp cận đến các nên văn hóa khác nhau thông qua các loại hình nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc…. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ luôn là vấn đề lớn đối với chúng ta để có thể hiểu rõ và tiếp thu một cách có chọn lọc.

Để giúp cho người Việt có điều kiện tiếp cận sâu hơn nữa đối với các nền văn hóa khác nhau thông qua tìm hiểu các loại hình nghệ thuật, phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau trên thế giới, đồng thời đem văn hóa Việt hòa nhập với cộng đồng thế giới, Dịch thuật Dana hân hạnh mang đến quý vị dịch vụ dịch thuật văn hóa. Chúng tôi nhận dịch các tài liệu liên quan đến các loại hình nghệ thuật khác nhau (âm nhạc, điện ảnh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc…) từ các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới sang tiếng Việt và ngược lại.

Hãy đến với Dịch thuật Dana để có những bản dịch tốt nhất, với thời gian nhanh nhất.


Xem thêm